Ženy otevřených srdcí

O NÁS

Ženy otevřených srdcí

Jsme spřízněné duše otevírající náruč jiným ženám

Ženy otevřených srdcí
Lucie Pelíšek

Já jsem Lucie

Vidanté, terapeutka, léčitelka, mentorka, lektorka, průvodkyně rituály a nositelka světla (Via Lucis)

Jsem ženou, která otevírá náruč jiným ženám

Zvědomění mého ženství a mé vnitřní síly mi hezkých pár let trvalo. Velmi dlouho jsem nevědomě plula a plnila vše, co se očekávalo. Až jsem došla do bodu, kdy jsem byla věčně nespokojená, honící se za čímsi a přitom jsem chtěla stále víc. Byla jsem ženou, která se nechala vtlačit do světa mužů. Nenápadně.  Pomalu. Hodná holčička, co je ve všem nejlepší, vystuduje vysokou školu, najde si skvělou práci, zařídí si život a vlastně si zařídí vše. Nikoho nepotřebuje.

Krůček po krůčku jsem se stala velmi výkonnou a schopnou ženou, avšak bez ženské energie, cítění, intuice, napojení se na sebe samu. Žila jsem ve velkém pocitu nenaplnění a v hluboké únavě ze života ve výkonu. Své ženství jsem potlačila, protože se to nehodilo. Jednoho dne jsem se ale naštěstí probudila. Pochopila jsem, že kráčím po špatné cestě a že jsem tu z jiného důvodu. A tak jsem započala svoji cestu za přijetím toho, kdo jsem.

Jsem terapeutka a léčitelka, která ti nabídne pochopení

Když je tvá duše nespokojená, protože jsi sešla ze své cesty jako já, začne vytvářet situace, které bolí natolik, abys pochopila, probudila se, a vzala si svou moc zpět. Mým úkolem bylo vrátit se o mnoho let nazpět a navázat tím, co jsem v sobě nevědomě uzamkla.

Již v dětství za mnou totiž chodili různí lidé pro vyslechnutí, rady, léčení. Nevěnovala jsem tomu zvláštní pozornost. Prostě se to dělo. Brala jsem to jako součást života. Postupem času jsem ale na vše, co jsem jako dítě uměla, zapomněla. Nechala jsem se chytit do systému. Vystoupila ze své síly.

Postupně jsem znovuobjevila své dary, stále přicházím na nové a dál se vzdělávám. Rozhodla jsem se opět pomáhat, jako tomu bylo v dětství. Vše, co předávám, jsem si sama odžila a vyzkoušela na vlastní kůži. Jsem velmi vděčná za každou příležitost, kdy mohu někomu pomoci zlepšit život a poskládat chybějící dílky skládanky. Ráda pomohu i tobě na tvé cestě.

Jsem kněžka a spojím tě s přírodou i tvou podstatou

Kněžky provázely lidi od nepaměti a pomáhaly lidem zůstat v každodenním životě ve spojení s tím, co je větší než my, skrze rituály. Jako ženy cítily hluboké propojení se zemí a přírodou a učily lidi úctě a péči o ni.

Abych toto hluboké spojení s přírodou obnovila i v sobě, absolvovala jsem výcvik Kněžky staré Evropy. Objevila jsem Slovanské Kolo roku a oslavy s ním spojené, ženské archetypy, práci se živly a přechodové rituály. Byla to příležitost, abych se ponořila ještě více do ženského principu života. Do ženy, která ctí život a lásku a která pracuje s ženskou silou, pokorou, odevzdáním se, citem, intuicí a emocí.

Jsem průvodkyně na tvé cestě k sobě

Mám velký přesah do různých technik. Pracuji s intuicí, napojením na Vyšší Já, s kyvadlem, kraniosakrální terapií, s krystaly, tělem skrze dotyk, s energiemi, dechem, vizualizacemi, kartami, konstelacemi, čakrami, bylinami, energetickými masážemi a s rituály. Společně najdeme cesty k tvé vlastní jedinečnosti.

Více o mně: vitejzeno.cz

Marie Hájková

Já jsem Marie

Vidanté, intuitivní analytik duše, léčitelka, lektorka, průvodkyně na cestě do nitra tvé podstaty

Jsem milovnicí života a jeho proměn

Trvalo vcelku dlouhou dobu, než jsem se vydala po vlastní cestě. Ale spousta životních lekcí a také práce s dětmi, (a to nejen s těmi vlastními), mi ukázaly, jaké bude mé další putování, poznávání a životní ladění. V průběhu let  jsem prošla velkými, zejména vnitřními změnami, za které jsem dnes velmi vděčná, protože mě dovedly k okamžiku, když jsem si dovolila  začít ŽÍT SVŮJ ŽIVOT. V mém životě je vše takové, jaké si to vědomě vytvářím.

Velmi dlouho jsem žila v nastavení, které mi ukazovalo, že je třeba dělat vše tak, aby lidé kolem mě byli šťastní a spokojení. Strach, obavy a nenaplněná očekávání druhých, byly mojí každodenní realitou již od raného dětství. Čím více jsem se snažila druhým vyhovět a plnit jejich očekávání, tím více tvrdých lekcí jsem dostávala. Prožívala jsem velké propady vlastní energie, úzkosti, strachy z toho, co jsem zase udělala špatně, strachy typu „co se zase stane“, pocity beznaděje a nelásky, až jsem to, přes nemoc ledvin a neustálé sužující strachy, dotáhla k celkovému vyhoření. Měla jsem pocit, že jsem nemilovaná, neschopná a nedokonalá bytost bez vlastní hodnoty.

Jsem žena, která pomáhá lidem si vzpomenout

Už od dětství jsem byla člověkem, který kamarádům dokázal poradit, když se mi svěřovali se svým trápením, když potřebovali vyřešit nebo pochopit nějakou situaci, když potřebovali popostrčit k rozhodnutí, jak dál. Byla jsem vrba i pro mnoho dospělých.

Vzpomínám si, že jsem při rozhovoru přesně cítila, co mají udělat, aby situace dopadla v jejich prospěch. Jenže jako dítě jste ovlivněni tím, co nás kdo učí. Tak jsem se naučila být poslušná, nesdělovat své názory, ze strachu neříkat pravdu a potlačovat emoce.

Přišlo dospívání a já stále těm, kteří o to požádali, pomáhala a udělovala rady, co a jak mají dělat, aby byli šťastní a spokojení. Mé naciťování a vnímání intuice, bylo velmi spolehlivé. Já jsem ale stále nedokázala to, co umím, tedy intuitivní vnímání, používat pro sebe.

Postupem času a po mnoha životních ranách jsem zcela vědomě zvolila novou životní roli. Z oběti jsem se začala stávat tvůrcem svého života a všeho, co v něm mám. Začala jsem samu sebe dávat na první místo, vnímala jsem, co se mi děje v hlavě, co mi tělo říká, a pracovala jsem s vlastními emocemi.

Asi nejúžasnější pro mě bylo zjištění, že intuice, smyslové vnímání, myšlení, představivost, tvořivost, pocity, emoce, vnímání energií a práce s nimi, jsou základní výbavou každého člověka.

Jsem propojovacím prvkem vědomí těla, mysli a duše

Při své práci používám intuici, naciťování, vnímání energií, empatii, vlastní prožité zkušenosti a informace z prostoru, který nás obklopuje. Kombinací mnoha technik (kvantování, programová transformace, automatická kresba, vizualizace, tarotové karty, genové klíče a jiné) pomáhám lidem najít a přeměnit podvědomé programy a zjistit kde, kdy a proč jednám proti sobě.

Více o mně: mariehajkova.cz

Práce s námi není na zkoušku, je potřeba, abys to se sebou myslela vážně.

Těšíme se na Tebe

Ženy otevřených srdcí

možnosti pro tebe

Ženy otevřených srdcí

Sleduj nás na FB