Ženy otevřených srdcí

KURZ

Ženy otevřených srdcí

Cesty do hloubky Tvé bytosti

Ženy otevřených srdcí

Ženy otevřených srdcí

Prožij 12měsíční energetické lázně pro vědomé ženy

Lucie Pelíšek

Marie Hájková

Intuitivní analytik duše

Ženy otevřených srdcí - propojovací
Marie Hájková

Lucie Pelíšek

Nositelka světla

Ženy otevřených srdcí

2 srdce, 2 jedinečné energie, které plují na společné vlně

Ženy otevřených srdcí

Když si s někým doříkáváte myšlenky,

když jedna „trefí“ to, co si ta druhá teprve myslí,

když vás vzájemně mrazí při každém tvůrčím nápadu,

když zažíváte věci, které nelze popsat slovy,

když „vidíte“ energii žen, které jsou již propsány ve variantě reality programu,

který teprve vyjde na světlo.

Ženy otevřených srdcí

Když cítíte uvnitř sebe radost, která vás prostupuje a pohlcuje.

Když každou buňkou svého těla cítíte, že tenhle projekt je realizací vašeho snu, který se už pár měsíců rodí.

Snu, aktivovat v ženách jejich dokonalou jedinečnost,

vnitřní sílu, moc i moudrost.

Ženy otevřených srdcí

Bez omáček, bez planých slibů, cestou srdce, cestou osobních prožitků a hlubokých poznání, která respektují individuální nastavení každé z Vás.

Ženy otevřených srdcí

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

Ženy otevřených srdcí

Ženy otevřených srdcí

1.4.2023 – 31.3.2024

Ženy otevřených srdcí

2 vidanté, lektorky, čarodějky a průvodkyně, s dary jasnozřivé intuice, lásky,
moudrosti, síly a komunikace

pro tebe připravily

12měsíční energetické lázně pro 14 vědomých žen

2 osobní víkendová a 48 online setkání

14 individuálních terapií

Postav se do síly své vnitřní pravdy

PROGRAM

začíná v sobotu 1. dubna 2023 

Ženy otevřených srdcí

Je jedinečný svým bohatým obsahem, díky kterému budeš tvořit svůj život v souladu se svým nastavením a svou jedinečností.

Je uspořádán tak, aby vše, co se v něm naučíš,  bylo aplikovatelné v reálném životě.

Zasáhne každou rovinu Tvé bytosti, fyzickou, mentální, duševní i duchovní.

Ženy otevřených srdcí

Žádná oblast nebude skryta, nic nebude opomenuto.

Ženy otevřených srdcí

Co Tě čeká?

Bezpečný a energeticky silný prostor v uzavřené FB skupině,
individuální péče a skupinová sdílení online i osobně,
vhledy, čtení z akášických záznamů, channeling,
účinné meditačně-vizualizační techniky,
energetické čištění a odblokování,
načtení darů, příběhů a původu Tvé duše,
osobní transformační tečkovaná mandala,
zpracování vztahu s rodiči a partnerem,
práce s vnitřní ženou, mužem a dítětem,
setkání s magickými rituály, archetypy a práce s živly,
práce s tělem, duší i myslí,
kvantová terapie a práce s intuicí,
postavení se do své síly přes portál srdce.

Stáhneme pro Tebe techniky na míru, které Ti pomohou utvářet nové mentální návyky a životní změny.

Budeme, prostřednictvím svých darů, do Tvého kvantového pole přinášet vše, co Tvá duše potřebuje na cestě k vnitřnímu souladu.

Ukážeme Ti, jak rozpoznat energii, která není Tvá.

12 měsíců
12 cest
12 úrovní osobního vzestupu

Ženy otevřených srdcí

Měsíc 1 – duben

Cesta zrození (provázená archetypem ženy Dívky, živlem ohně)

První společné víkendové osobní setkání
Rituál Menarche – přerod dívky v ženu
Energetické lázně – skupinová harmonizace a ladění
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení (nácvik letu na koštěti :-))
Načtení Tvých darů duše a genových klíčů

Měsíc 2 – květen

Cesta dítěte (provázená archetypem ženy Milenky, živlem vody)

Práce s vnitřním dítětem, zpracovávání vztahu k sobě a k rodičům
Skupinové online setkání, channeling (od Marie a Lucie), skupinová vizualizace
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 3 – červen

Cesta ženy (provázená archetypem ženy Emoční, živlem vody)

Práce s vnitřní ženou –  zpracování vztahů k partnerům
Skupinové online setkání – ženský kruh, ženská cykličnost (deník)
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 4 – červenec

Cesta muže (provázená archetypem ženy Nevěsty, živlem vody)

Práce s vnitřním mužem
Skupinové online setkání – channeling (od Marie a Lucie), zpracování vnitřních stínů, potenciál síly vnitřního muže a jeho využití v reálném životě
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 5 – srpen

Cesta duše (provázená archetypem ženy Matky, živlem země)

Skupinové online setkání – práce s vlastní energií, channeling (od Marie a Lucie), energetické lázně
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 6 – září

Cesty mysli (provázená archetypem ženy Moudré Matky, živlem země)

Skupinové online setkání – channeling (od Marie a Lucie), propojování hemisfér, mindset, techniky
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 7 – říjen

Cesta těla (provázená archetypem Velké Matky Země, živlem země)

Skupinové online setkání – channeling (od Marie a Lucie), setkání a komunikace s Innate (moudrostí těla), uzemňování, kotvení návyků a nových vzorců chování
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 8 – listopad

Cesta intuice (provázená archetypem ženy Stařeny, živlem vzduchu)

Druhé společné víkendové osobní setkání
Skupinová práce – ženský kruh, channeling (od Marie a Lucie), práce s vnitřním hlasem duše (intuicí)
Samhain – rituál očisty a propuštění, uctění předků
Krystaloterapie
Načtení poselství duše
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 9 – prosinec

Cesta lásky (provázená archetypem ženy Moudré stařeny, živlem vzduchu)

Skupinové online setkání – channeling (od Marie a Lucie), sebeLáska, sebeVědomí, sebeÚcta
Individuální online setkání – zpracovávání bloků, strachů, limitujících přesvědčení, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 10 – leden

Cesta probuzení (provázená archetypem ženy Tiché Moudrosti, živlem vzduchu)

Skupinové online setkání – channeling (od Marie a Lucie), energetické lázně
Individuální online setkání – načtení osobních průvodců a práce s nimi, kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 11 – únor

Cesta jednoty (provázená archetypem ženy Panny, živlem ohně)

Skupinové online setkání – channeling (od Marie a Lucie), energetické lázně
Individuální online setkání – načtení aktuálního Jména duše (energetický potenciál), kraniosakrální terapie
Čtení Akášických záznamů (od Marie a Lucie)

Měsíc 12 – březen

Cesta vnitřního souladu (provázená archetypem ženy Kněžky, živlem ohně)

Realizace potenciálu ve hmotě
Osobní krystal – individuální propojení a práce s ním
Osobní transformační mandala 40 x 40 cm (audionahrávka Mp3) + osobní dopis s poselstvím
Osobní vizualizační meditace (audionahrávka Mp3)
Skupinové online setkání – rozloučení

PROČ JSME VYTVOŘILY TENTO PROGRAM

Ženy otevřených srdcí
Protože,

my obě jsme prošly stíny, se kterými se potýkáš i Ty a společnými silami jsme je překonaly.

Protože,

milujeme to, co děláme. Jsme ženy mnoha talentů a darů a chceme je využít k tomu, aby ses i Ty, po skončení programu, až se ocitneš v reálném světě, kdykoli dokázala naladit na energii rovnováhy a vnitřního klidu, a mohla tak s láskou a v lehkosti tvořit svůj život.

Protože,

na vlastní kůži prožíváme každou část programu a vnímáme jeho zásadní vliv na náš život.

TENTO PROGRAM JE PRO TEBE

pokud

Ženy otevřených srdcí
Přebíráš plnou odpovědnost za svůj život,
máš odvahu pohlédnout do očí své vnitřní pravdě,
chceš zažít přijetí, lásku, soucit, sounáležitost a hluboká sdílení,
jsi ochotna zapracovat na své bytosti jako celku (duši, tělu i mysli),
chceš vzít svou vnitřní moc i sílu do svých rukou a použít ji v reálném životě,
chceš si osvojit techniky a nástroje pro vědomou tvorbu života,
toužíš po poznání své dokonalé jedinečnosti,
je Tvým přáním zažít energii jednoty,
chceš umět naslouchat své intuici,
cítíš vnitřní volání.

TENTO PROGRAM není PRO TEBE

pokud

Ženy otevřených srdcí
Očekáváš, že žádoucí změny ve Tvém životě se stanou bez Tvé vědomé práce na sobě,
necítíš vnitřní soulad s námi dvěma nebo s tímto programem,
nejsi ochotna převzít plnou odpovědnost za svůj život,
nechceš pohlédnout do očí své vnitřní pravdě.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Ženy otevřených srdcí
Ženy otevřených srdcí

Je program vhodný pro ženy, které se seberozvojem teprve začínají?

Ano, v programu půjdeme od základů, které utváří to, kým jsme.

Ženy otevřených srdcí

Jsem podnikatelka, bude program přínosem pro mé podnikání?

Ano, jedno od druhého nelze oddělit a seberozvoj zasahuje všechny oblasti našeho života. V programu budeme pracovat s velkou škálou limitujících přesvědčení, strachů a obav všeho druhu, a to vše ovlivňuje nejen osobní, ale i pracovní život.

Ženy otevřených srdcí

Bude v průběhu programu podpora na sociálních sítích přes aplikace?

Ano, v průběhu kurzu budou předem dohodnuté časy pro Tvé dotazy mimo FB skupinu prostřednictvím aplikací (Messenger, Whats´Up).

Ženy otevřených srdcí

Bude možné program uhradit ve splátkách?

Ano, nabízíme možnost rozdělit platbu do dvou splátek.

Ženy otevřených srdcí

Budou terapie probíhat v FB skupině?

Ne, terapie budou probíhat s každou klientkou zvlášť, prostřednictvím aplikací (Google Meet, Zoom, Messenger), za účasti obou lektorek. Budou velmi silné a zároveň uvolňovací.

milovaná bytosti

Ženy otevřených srdcí

JSI pravdou

JSI láskou

JSI hojností

Pokud tomu ještě nevěříš, dovol, abychom Ti pomohly uvěřit, a stát se jimi.

Chceš-li poznat tvůrkyně programu, pokud váháš, ale cítíš volání, pokud potřebuješ víc informací, nabízíme Ti 20minutový poznávací rozhovor.

Ženy otevřených srdcí

Vítáme všechny ženy otevřených srdcí v našem magickém energetickém poli.

cena 12měsíční péče

za naše dary, talenty, energii, know-how, čas, individuální péči
a neustále aktuální stahované informace

Ženy otevřených srdcí

140.000 Kč

V ceně celého programu je zahrnuté ubytování, stravování, pronájem místa a pomůcky pro rituály pro obě víkendová setkání.

ZAPIŠ SE NA ČEKACÍ LISTINU PRO ROK 2023

Zadáním e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko „Ano, chci na čekačku“ souhlasíš s našimi Zásadami pro ochranu osobních údajů a s tím, že Tvou adresu zařazujeme do naší databáze kontaktů. Budeme Ti pravidelně posílat informace o novinkách a plánovaných akcích. Z odběru e-mailů se můžeš kdykoliv odhlásit v každém zaslaném e-mailu.

BĚH PRO ROK 2022 UZAVŘEN

Co o nás říkají naše klientky

Ženy otevřených srdcí

Nacítila se na to, co jsem si řešila, a vyčistila to

„Lucka mi posílala energetické léčení a poskytla kraniosakrální terapii na dálku. Nacítila se na to, co jsem si řešila, a vyčistila to. Odpuštění, které bylo v hlavní roli mé situace, tak bylo dokonalé. Lucce tímto děkuji a moc ráda jí doporučuji.“

Hana

Umí odhadnout a správně načasovat každou informaci

„Maruška dokáže člověka dokonale odhadnout, nacítit od hlavy až k patě, správně načasovat každou informaci a citlivě ji předat přesně v pravou chvíli. Vždy dokonale vysvětlí, proč se mi určité věci dějí, se všemi okolnostmi, otevřeně a bez kritiky. “

Marie

Ženy otevřených srdcí

Sleduj nás na FB